【體育競技】Solat dan Terjemahannya

分享文章:

Solat dan Terjemahannya 體育競技 App-愛順發玩APP

Solat dan Terjemahannya adalah merupakan satu aplikasi ringkas yang dapat membantu kita memahami serta menghayati makna bacaan didalam solat. Terjemahan yang dibuat adalah berdasarkan makna setiap ayat-ayat yang terdapat didalam bacaan solat.Bahasa yang di gunakan adalah Bahasa Malaysia.Semua terjemahan yang ditulis adalah berdasarkan panduan daripada beberapa buah buku yang terdapat di pasaran.Terima kasih kepada para pengguna kerana pandangan serta komen yang diberikan, semoga aplikasi ini dapat membantu kita dalam solat harian.

Solat dan Terjemahannya 體育競技 App-愛順發玩APP

Solat dan Terjemahannya 體育競技 App-愛順發玩APP

Solat dan Terjemahannya 體育競技 App-愛順發玩APP

Solat dan Terjemahannya 體育競技 App-愛順發玩APP

Solat dan Terjemahannya 體育競技 App-愛順發玩APP

Solat dan Terjemahannya 體育競技 App-愛順發玩APP

Solat dan Terjemahannya 體育競技 App-愛順發玩APP

【免費APP-Solat dan Terjemahannya APP試玩不用錢】

體育競技APP試玩-Solat dan Terjemahannya

Solat dan Terjemahannya APP LOGO

Solat dan Terjemahannya 體育競技 App Store-愛順發玩APP

Solat dan Terjemahannya APP QRCode

Solat dan Terjemahannya 體育競技 QRCode-愛順發玩APP
分佈國家支援APP系統版本歷程APP費用APP評價上架日期更新日期
中國 ChinaAndroid
Google Play
1.6
下載
免費1970-01-012014-09-16
分享文章: