Life Good

Can Destroyer

-Hold down your finger and look the powerbar on the top of the screen to throw a ball -Green can = + 1 ball -Red can = explosoin -Chapter 1 = classic ...

Animal Match

-Try to match all the aniamls in the time limt. -Use a hint will consume 2 seconds. -Whenever give up or fail, start from Level 1 -Try to earn high sc...

Sound Editor

You want to create the ringtone of your own way? You want to have a unique ringtone? Please download and use our applications. Sound Editor lets you c...

Báo dân trí- dan tri

Dân trí là một tờ báo điện tử trực thuộc Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, có lượng truy cập khá lớn. Kết quả thống kê mới nhất của công ty khảo sát...

Học từ vựng

1. Phần mềm này dành cho người học tiếng Anh, cung cấp cho bạn khả năng nghe và ghi nhớ nghĩa của từ vựng, giúp nâng cao hiệu quả phát âm . Sau khi họ...