AteneaInnova

圣诞老人跳3D

《圣诞老人跳3D Santa Jump 3D》是一款有趣的休闲益智游戏。游戏采用重力感应控制,和以往那些向上跳跃的游戏相比,这款游戏该有的都有。而且,以前的那个设定,即从向屏幕左边跳,然后会从右边屏幕出来,这个设定很不合理。而这款游戏很好的解决了这个问题,直接在圆柱状的烟囱上跳。游戏中需要躲避一些障...

圣诞老人跳3D Santa Jump 3D

【免費APP-圣诞老人跳3D Santa Jump 3D APP試玩不用錢】動作APP試玩-圣诞老人跳3D Santa Jump 3D圣诞老人跳3D Santa Jump 3D APP LOGO圣诞老人跳3D Santa Jump 3D APP QRCode分佈國家支援APP系統版本歷程APP費用A...